Varför fryser ledningarna

Slut på vattnet, mitt i vintern...?

Efter en längre tids kyla kryper kälen ner i marken och till slut når den våra vattenledningar. Om vattnet står stilla i ledningen finns det risk för frysning. Den risken är inte lika stor om ledningarna är av den nya typen kallad PEM slang. Denna ledning/slang är lite flexibel och brukar klara sig bra.


Om marken fryser tillräckligt djupt försvinner så småningom vattenflödet helt i fastigheten, eftersom en ispropp bildats. Denna ispropp kan din rörmokare hjälpa dig få bort genom att använda en ångmaskin med högt tryck och värme.

TIPS!
  • När du reser bort - stäng av huvudkranarna i huset.
  • Ha alltid värme på i huset.

Ett exempel på vad som hänt med en läckande kran som inte blivit avstängd över vintern.